Voor wie?

In een circulaire economie worden producten en materialen geherwaardeerd. Het proces mag dan wel verschillen van sector tot sector, het basisprincipe is hetzelfde: een duurzame ondernemersreflex. Op zoek naar interessante praktijkvoorbeelden? Benieuwd welke vormen circulariteit kan aannemen in jouw sector?

Circulaire economie landkaart 2400x1148

Hoe draait jouw bedrijf in de circulaire economie?

Doe de test
BOUW S

Bouw

Afvalvermindering, kostenreductie, jobcreatie en innovatie: ontdek de troeven van de circulaire economie in de bouw.

Lees meer
LOGISTIEK S

Logistiek

Materiaal- en productstromen optimaal beheren, en tegelijkertijd de milieu-impact van die activiteiten tot een minimum beperken: op weg naar een circulaire logistiek!

Lees meer
HULPBRONNEN AFVAL S

Grondstoffen en afval

Om de circulaire economie te integreren in de afvalsector, is een totaalaanpak vereist. We moeten nagaan op welke manier we afval genereren, inzamelen, verwerken en hergebruiken.

Lees meer
BIO ECONOMIE S

Bio-economie

Bio-economie en circulaire economie zijn twee nauw met elkaar verwante concepten. Beide focussen op het stimuleren van een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Lees meer
MAAKSECTOR S

Maaksector

Ecodesign, industriële ecologie, nieuwe economische modellen … Om de circulaire economie te realiseren in de maaksector moeten we de traditionele productiemethoden anders invullen.

Lees meer
HANDEL S

Handel

De handelssector anders invullen door te kiezen voor circulaire distributiemethoden die inspelen op de verwachtingen van de consument.

Lees meer
CHEMIE KUNSTSTOFFEN S

Chemie & kunststoffen

Om de circulaire economie toe te passen in de chemie- en kunststofsector, is een globale reflectie nodig over het gebruik van grondstoffen en hun beheer tijdens de volledige levenscyclus van producten.

Lees meer
VOEDING S

Voeding

De circulaire economie in de voedingssector, dat is nagaan op welke manier we voedsel produceren, verwerken, verdelen, consumeren en beheren op het einde van de levensduur.

Lees meer
VERPAKKINGEN S

Verpakkingen

De circulaire economie kan worden geïntegreerd in elke levensfase van het verpakte product: ontwerp, productie, distributie, gebruik en herwaardering van de verpakking.

Lees meer
ELEKTRONICA ICT S

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Informatietechnologie kan een belangrijke hefboom zijn om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Opgelet echter voor het reboundeffect!

Lees meer