Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Informatietechnologie kan een belangrijke hefboom zijn om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Opgelet echter voor het reboundeffect!

ELEKTRONICA ICT S

Met de evolutie van de informatie- en communicatietechnologiesector (ICT) is “e-waste management” of het beheer van elektronisch afval een groeiende uitdaging. Door te kiezen voor de circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik. helpen ICT-bedrijven om hun milieu-impact te verkleinen en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te maximaliseren. Daarbij creëren ze tegelijkertijd nieuwe economische opportuniteiten.

Met “afgedankte elektrische en elektronische apparaten” (AEEA) worden bijna alle afgedankte apparaten voor huishoudelijk of professioneel gebruik bedoeld die elektrische componenten of circuits bevatten en werken met een batterij of elektrische voeding. Elk jaar wordt wereldwijd 53,6 miljoen ton AEEA geproduceerd, waarvan slechts 17,4% op een georganiseerde manier wordt ingezameld en gerecycleerd. Boven op die toenemende productie van afval draagt de ICT-sector voor meer dan 2% bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (meer dan de luchtvaart), voornamelijk door het energieverbruik van datacenters, netwerken en elektronische apparatuur. Ook zijn voor de productie van elektronische apparatuur natuurlijke hulpbronnen nodig, zoals water, metalen en mineralen. De winning en verwerking van die hulpbronnen kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu.

Afval verminderen en het gebruik van hulpbronnen optimaliseren

De circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik. streeft naar minder afval en een maximaal gebruik van hulpbronnen door hergebruikHergebruik is elke activiteit waarin stoffen, materialen of producten die geen afval zijn, opnieuw voor hun oorspronkelijke toepassing worden gebruikt., recyclageRecyclage is elke vorm van valorisatie die (ook organisch) afval omzet in stoffen, materialen of afgewerkte producten, al dan niet met hun oorspronkelijke functie. en regeneratie van producten en materialen op het einde van hun levensduur. In de ICT-sector hebben een aantal circulaire strategieën prioriteit:

  • Ecodesign: elektronische apparaten kunnen worden ontwikkeld met behulp van gerecycleerde materialen en door duurzame productiepraktijken toe te passen. Bedrijven in de sector kunnen duurzamere en milieuvriendelijkere apparaten ontwerpen die gebruikmaken van gerecycleerde materialen en gemakkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald en gerepareerd om hun levensduur te verlengen.
  • Hergebruik: hergebruik verlengt de levensduur van producten en vermindert de productie van elektronisch afval. Bedrijven kunnen programma 's ontwikkelen voor het hergebruik van elektronische apparaten op het einde van hun levensduur (computers, gsm's ...): repareren, refurbishen of herverdelen aan mensen in nood.
  • Recyclage: apparaten op het einde van hun levensduur kunnen worden gerecycleerd om de waardevolle materialen die erin zitten, zoals goud, zilver en koper, terug te winnen. Bedrijven kunnen recyclageprogramma's opzetten en ervoor zorgen dat de materialen worden teruggewonnen en hergebruikt bij de productie van nieuwe elektronische apparatuur.

Meer weten?

Raadpleeg het Circular Bytes casebook op de website van Agoria Circular Bytes.