Verpakkingen

De circulaire economie kan worden geïntegreerd in elke levensfase van het verpakte product: ontwerp, productie, distributie, gebruik en herwaardering van de verpakking.

VERPAKKINGEN S

Verpakkingen mogen dan essentieel zijn voor de bescherming van bepaalde producten, de circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik. hanteert verpakkingsstrategieën die focussen op het verkleinen van de afvalproductie en het invoeren van een consumptiewijze die het hergebruikHergebruik is elke activiteit waarin stoffen, materialen of producten die geen afval zijn, opnieuw voor hun oorspronkelijke toepassing worden gebruikt. van verpakkingen stimuleert, waarbij de bescherming van de producten verzekerd blijft.

De hoeveelheid verpakkingen verminderen

De hoeveelheid afval die wordt gegenereerd door verpakkingen, kan worden verminderd door minder materialen te gebruiken voor elke verpakking. Bedrijven kunnen voor duurzamere of beter recycleerbare materialen kiezen, en daarbij een doeltreffende functie van de verpakking garanderen.

Het gebruik van nieuwe hulpbronnen beperken

Door gerecycleerde materialen te verwerken bij het produceren van verpakkingen zijn er minder nieuwe hulpbronnen nodig. Gerecycleerde materialen kunnen worden verkregen uit consumptieafval of industrieel afval, waardoor de productie van nieuwe materialen wordt vermeden.

Herbruikbare verpakkingen

Sommige soorten verpakkingen kunnen meerdere keren worden gebruikt voordat ze worden gerecycleerd of afgevoerd. Ze kunnen worden opgenomen in een huur- of statiegeldmodel, na gebruik worden teruggenomen en weer in omloop gebracht. Sommige bedrijven bieden een service aan voor statiegeldbeheer in onderaanneming, en zorgen voor de terugname en reiniging.

Recyclage van verpakkingen

De keuze van de verpakkingen kan worden vastgelegd op basis van hun recyclageRecyclage is elke vorm van valorisatie die (ook organisch) afval omzet in stoffen, materialen of afgewerkte producten, al dan niet met hun oorspronkelijke functie.potentieel, via samenwerkingen die zorgen voor een optimale sortering op het einde van hun levensduur en afvoer naar geschikte sorteercentra. Sommige soorten verpakkingen kunnen worden gecomposteerd of zelfs als voedsel worden geconsumeerd!

Meer weten?

Ontdek de gids met oplossingen voor circulaire verpakkingen( Duurzame Ontwikkeling van het Waals Gewest)

Ontdek de pagina van de organisatie Valipac voor bedrijfsmatige verpakkingen.

Bezoek het platform Pack it Better.