Chemie & kunststoffen

Om de circulaire economie toe te passen in de chemie- en kunststofsector, is een globale reflectie nodig over het gebruik van grondstoffen en hun beheer tijdens de volledige levenscyclus van producten.

CHEMIE KUNSTSTOFFEN S

Elk jaar wordt in België bijna 600 kiloton plastic consumptieafval ingezameld. Ongeveer 40 % van dat afval wordt gerecycleerd, maar de circulariteitDe circulariteit beschrijft de hoeveelheid materialen die in een gesloten kring worden beheerd. van kunststoffen moet dringend worden versneld om het materiaal efficiënter te gebruiken, zonder schade toe te brengen aan het milieu.

De kunststoffenindustrie is goed voor ongeveer 6 % van het wereldwijde aardolieverbruik, een aandeel dat tegen 2050 naar verwachting zal oplopen tot 20 %. De energieverslindende processen die nodig zijn voor de winning en destillatie van aardolie en de productie van kunststoffen, veroorzaken een gigantisch grote uitstoot van broeikasgassen. Gezien de effecten van plasticafval op het klimaat, maar ook op onze ecosystemen, is het van fundamenteel belang dat alle betrokken bedrijven meewerken aan de ontwikkeling van de circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik..

Uitdagingen van de sector

De Belgische kunststoffensector is volop bezig met de transitie naar een circulaire economie. Er is duidelijk vooruitgang merkbaar, maar de uitdagingen blijven groot. Hoe kunnen kunststoffen in de economische cyclus worden gehouden, met behoud van hun kwaliteit en waarde? Het is cruciaal om de levensduur van materialen te verlengen en gerecycleerde grondstoffenGrondstoffen worden vaak uit de natuur gehaald, zijn eindig en niet-hernieuwbaar, zoals steenkool, erts, ... te hergebruikHergebruik is elke activiteit waarin stoffen, materialen of producten die geen afval zijn, opnieuw voor hun oorspronkelijke toepassing worden gebruikt.en.

Ecodesign en samenwerking

De transitie naar een circulaire economie in de kunststoffensector vereist het volgende:

  • meer investeren in slim ecodesign,
  • de selectieve inzameling van plasticafval opvoeren,
  • investeren in innovatieve sorteer- en recyclageRecyclage is elke vorm van valorisatie die (ook organisch) afval omzet in stoffen, materialen of afgewerkte producten, al dan niet met hun oorspronkelijke functie.technieken (fysieke of chemische recyclage),
  • de samenwerking stimuleren tussen bedrijven en sectoren doorheen de hele waardeketen.

Daarnaast kan de industrie de deeleconomieDe term 'deeleconomie' verwijst naar collaboratieve economische modellen of platformen die een open markt creëren voor het tijdelijke gebruik van goederen en diensten, die vaak door privépersonen worden gemaakt of geleverd. promoten om het gebruik van plasticproducten, zoals verpakkingen en recipiënten, te maximaliseren. Die transitie vergt nog veel innovatie en investeringen, maar biedt op termijn het vooruitzicht van een volledig gesloten kunststoffenkringloop.

Meer weten?