Logistiek

Materiaal- en productstromen optimaal beheren, en tegelijkertijd de milieu-impact van die activiteiten tot een minimum beperken: op weg naar een circulaire logistiek!

LOGISTIEK S

De circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik. in de logistiek is gebaseerd op een efficiënt beheer van materiaal- en productstromen, waarbij de milieu-impact van die activiteiten zo laag mogelijk blijft. Dat betekent dus minder afstanden afleggen, herbruikbare verpakkingen gebruiken, voorraden optimaliseren, afval valoriseren en samenwerken met alle actoren in de logistieke keten.

Logistiek: een sleutelrol voor circulaire economische modellen

Een rendabel en milieuvriendelijk beheer van de toeleveringsketen is van fundamenteel belang voor de circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik.. Circulaire logistiek streeft naar een optimaal beheer van de materiaal- en productstromen, waarbij de milieu-impact van de activiteiten zo laag mogelijk blijft.

Enkele principes van circulaire logistiek

Met de volgende strategieën kan de circulaire economie worden geïntegreerd in de logistieke sector:

  • De afstanden verkleinen die vrachtvoertuigen afleggen, door hun routes te optimaliseren en te kiezen voor de meest energie-efficiënte transportwijzen (bv. het spoor in plaats van de weg). Bedrijven kunnen ook samenwerken om groepstransporten te optimaliseren, zodat er minder ritten nodig zijn.
  • Het gebruik van wegwerpverpakkingen beperken en kiezen voor herbruikbare verpakkingen, om minder afval te produceren en te zorgen dat verpakkingen op het einde van hun levenscyclusDe levenscyclus van een product houdt rekening met alle activiteiten die meespelen in de fabricage, het gebruik, het vervoer en de afdanking van dat product. terugkeren naar de bedrijven die ze hebben geproduceerd.
  • De voorraden van producten en grondstoffenGrondstoffen worden vaak uit de natuur gehaald, zijn eindig en niet-hernieuwbaar, zoals steenkool, erts, ... beperken, om overproductie te vermijden en de kosten voor opslag te verminderen. Bedrijven kunnen ook systemen voor hergebruikHergebruik is elke activiteit waarin stoffen, materialen of producten die geen afval zijn, opnieuw voor hun oorspronkelijke toepassing worden gebruikt. en reparatieReparatie is het weer bruikbaar maken van een defect product, zodat het langer nuttig is voor de gebruiker, of met het oog op hergebruik (schenken, tweedehands verkopen). opzetten, om de levensduur van de producten te verlengen.
  • Het afval verminderen dat voortvloeit uit de logistieke activiteiten, door het te valoriseren in plaats van naar de stortplaats te sturen. Bedrijven kunnen inzamel- en sorteersystemen opzetten om recycleerbare en valoriseerbare materialen te scheiden.
  • Partnerschappen en samenwerkingen ontwikkelen tussen de verschillende actoren in de logistieke keten om de materiaal- en productstromen te optimaliseren, minder afstanden af te leggen en het gebruik van herbruikbare verpakkingen aan te moedigen.

Meer weten?

Lees het onderzoeksrapport "Logistiek in een circulaire economie" van LogiCE.