Maaksector

Ecodesign, industriële ecologie, nieuwe economische modellen … Om de circulaire economie te realiseren in de maaksector moeten we de traditionele productiemethoden anders invullen.

MAAKSECTOR S

De circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik. vormt een essentieel strategisch kader voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen van maakbedrijven. De juiste implementatie van de circulaire economie in alle productiewaardeketens is een uitdaging van formaat voor de bedrijven.

Kosten verlagen en veerkracht vergroten

De implementatie van de circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik. in de maakindustrie heeft diverse voordelen. Minder hulpbronnen verbruiken draagt bij tot een daling van de kosten. Door een circulaire aanpak vermindert de afhankelijkheid ten opzichte van de wereldwijde grondstoffenGrondstoffen worden vaak uit de natuur gehaald, zijn eindig en niet-hernieuwbaar, zoals steenkool, erts, ...leveranciers en vergroot de veerkracht van het bedrijf. Door te kiezen voor duurzaamheid kan het bedrijf ook nieuwe klantensegmenten bereiken. Tot slot positioneert de Europese Unie de circulaire economie als een van haar zes strategische assen in het kader van de EU-taxonomie. Als een bedrijf toont dat het meebouwt aan een circulaire economie, zal dat de financieringscapaciteit van dat bedrijf op termijn ten goede komen.

Strategieën voor circulaire economie

Welke circulaire strategie moet worden gevolgd? De maakindustrie omvat talloze subsectoren. De mogelijkheden voor het ontwikkelen van de circulaire economie zijn dan ook bijzonder uiteenlopend, afhankelijk van het type activiteit. Een bedrijf kan ervoor kiezen om het percentage gerecycleerde grondstoffen te verhogen bij de opstart van nieuwe producties, en zo het gebruik van nieuwe grondstoffen te verminderen. Een ander bedrijf zal mogelijk zijn productieprocessen optimaliseren om minder energie en water te verbruiken en zo weinig mogelijk afval te produceren. Nog een veelbelovende piste is het eigen productieafval zelf recycleren door het te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

De volledige toeleveringsketen actief betrekken

Bedrijven die een circulaire aanpak willen invoeren, zullen daar de volledige toeleveringsketen actief bij moeten betrekken (leveranciers, distributeurs, dienstverleners, klanten enz.), zodat elke fase wordt afgestemd op de circulaire economie. Samenwerking, experimenteren en continue monitoring zijn in dat opzicht essentiële ingrediënten om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Meer weten?

VLAIO

Vlaanderen Circulair