Wat is de circulaire economie?

De circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat producten, hun componenten en materialen zo lang mogelijk in omloop wil houden binnen het systeem, waarbij de gebruikskwaliteit gewaarborgd blijft.

Circulaire economie landkaart 2400x1148

Hoe draait jouw bedrijf in de circulaire economie?

Doe de test

Wat is de circulaire economie?

Het systeem staat tegenover de lineaire economie, die gebaseerd is op het principe van ontginnen-produceren-consumeren-weggooien. 

De circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik. is gebaseerd op een hiërarchische rangschikking van de verwerkingsmethoden van afval, om het principe van een circulaire economie voor hulpbronnen mogelijk te maken.

De circulaire economie is ook gebaseerd op het principe van het behoud van de functionele waarde van materialen.

De circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik. stimuleert:

  • de fabricage van nieuwe producten op basis van afgedankte onderdelen, componenten of producten. Meer info over ecodesign;
  • onderhoud, herstelling en hergebruikHergebruik is elke activiteit waarin stoffen, materialen of producten die geen afval zijn, opnieuw voor hun oorspronkelijke toepassing worden gebruikt. van producten;
  • een efficiënt gebruik van hulpbronnen in de productie- en consumptiefase;
  • de recyclageRecyclage is elke vorm van valorisatie die (ook organisch) afval omzet in stoffen, materialen of afgewerkte producten, al dan niet met hun oorspronkelijke functie. van industriële, agrarische en huishoudelijke materialen en afval.

Vanuit het perspectief van de circulaire economie staan de voornaamste innovatieve economische modellen voor:

  • het gebruik van hernieuwbare, gerecycleerde of sterk recycleerbare productiemiddelen in de productieprocessen;
  • het ontwikkelen van een deeleconomie, om het gebruik van ongebruikte activa binnen een gemeenschap te maximaliseren en daarmee klanten een betaalbare en makkelijke toegang te bieden tot producten en diensten;
  • het beschouwen van het product als een dienst: de klant koopt een dienst voor een beperkte tijd, terwijl de leverancier eigenaar van het product blijft en gestimuleerd blijft om in te staan voor het onderhoud, de duurzaamheid, de verbetering en de verwerking van het product op het einde van het gebruik (functionaliteitseconomieDe functionaliteitseconomie mikt op de commercialisering van het gebruik van een goed in plaats van het bezit.);
  • het gebruik van producten uitbreiden en producten zo ontwerpen dat ze herstelbaar zijn, meegroeibaar, herbruikbaar, gemakkelijk uit elkaar te halen, opnieuw te verpakken en te recycleren (Ecologisch design);
  • het terugwinnen van hulpbronnen, het focussen op de laatste fasen in de levenscyclusDe levenscyclus van een product houdt rekening met alle activiteiten die meespelen in de fabricage, het gebruik, het vervoer en de afdanking van dat product. van het product, namelijk de terugwinning van alle gebruikte materialen, de energie en de hulpbronnen van de producten op het einde van hun gebruik
  • een aangepast productontwerp, zodat producten herstelbaar zijn of de componenten op het einde van de levensduur nog volledig of gedeeltelijk herbruikbaar zijn (ecodesign)

Door onze economie om te vormen van een lineair model naar een circulair model zullen we geld besparen, de efficiëntieEfficiëntie focust op de productiviteit van de middelen, dus op de verbetering van het verband tussen de gebruikte natuurlijke grondstoffen en het voordeel dat ze opleveren in de vorm van gefabriceerde producten of geleverde diensten. in het gebruik van hulpbronnen bevorderen, banen creëren en de milieu-impact van onze productie en consumptie verkleinen.

Meer weten?

FOD Economie

Belgium.be

Health Belgium

Het ABC van de circulaire economie

De circulaire economie gebruikt vaak specifieke technische begrippen en termen. Daarom hebben we een woordenlijst samengesteld met de meest voorkomende termen.

Efficiënt innoveren

ECODESIGN

Ecodesign

Er is vandaag een grote urgentie om bedrijven veerkrachtiger te maken, nu we kampen met verstoorde toeleveringsketens en een verminderde beschikbaarheid van grondstoffen.

Lees meer
NORMEN EN REGELS

Normen

Technische normen helpen om de praktijken en processen in verband met de circulaire economie te harmoniseren. Ze vergemakkelijken de invoering van duurzamere en efficiëntere praktijken door de economische actoren.

Lees meer
INTELLECTUELE EIGENDOM

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom (IE) speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de circulaire economie, want het stimuleert innovatie, de verspreiding van technologieën en een efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Lees meer

Starten met circulair ondernemen

Tijd voor vooruitgang in jouw bedrijf? Gebruik onze toolbox en bekijk hoe je je kan voorbereiden op de toekomst en welke concrete stappen je nu kan nemen.