Handel

De handelssector anders invullen door te kiezen voor circulaire distributiemethoden die inspelen op de verwachtingen van de consument.

HANDEL S

Door te kiezen voor een circulaire aanpak kan de handelssector zijn economische, ecologische en sociale prestaties verbeteren en tegelijkertijd beantwoorden aan de groeiende verwachtingen van de consument op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De voordelen van circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik. toegepast op de handel

De circulaire economie biedt verschillende voordelen voor de handelssector:

  • Kostenreductie: de circulaire economie beperkt de kosten voor het gebruik van grondstoffenGrondstoffen worden vaak uit de natuur gehaald, zijn eindig en niet-hernieuwbaar, zoals steenkool, erts, ..., productie en afvalbeheer. Door hergebruikHergebruik is elke activiteit waarin stoffen, materialen of producten die geen afval zijn, opnieuw voor hun oorspronkelijke toepassing worden gebruikt., recyclageRecyclage is elke vorm van valorisatie die (ook organisch) afval omzet in stoffen, materialen of afgewerkte producten, al dan niet met hun oorspronkelijke functie. en valorisatie van producten op het einde van de levenscyclusDe levenscyclus van een product houdt rekening met alle activiteiten die meespelen in de fabricage, het gebruik, het vervoer en de afdanking van dat product. te stimuleren kan de sector het gebruik van hulpbronnen optimaliseren en zijn kosten verlagen.
  • Verbetering van de klantrelatie: klanten zijn steeds gevoeliger voor maatschappelijke en milieukwesties bij hun consumptiekeuzes. De circulaire economie kan de relatie en de nabijheid met de klanten verbeteren door duurzamere producten en diensten aan te bieden.
  • Nieuwe handelsopportuniteiten: de circulaire economie biedt nieuwe commerciële opportuniteiten door innovatieve oplossingen aan te reiken, zoals huren, herstellen en refurbishen of de verkoop van tweedehandsproducten.
  • Verbetering van het supply chain management: de circulaire economie kan het beheer van de toeleveringsketen verbeteren door de transparantie en traceerbaarheidDe traceerbaarheid is het vermogen om een product in zijn volledige keten te volgen, van de toelevering van de grondstoffen, de productie en het verbruik tot de afdanking, zodat men weet wanneer, waar en door wie het product gemaakt is. van producten te bevorderen, de risico's in verband met de toelevering van grondstoffen te verminderen en het voorraadbeheer te optimaliseren.

Aangepaste circulaire strategieën

De handelssector kan de circulaire economie volgens verschillende strategieën integreren in zijn activiteiten. Handelaars kunnen producten aanbieden die voldoen aan de criteria voor ecodesign, producten uit eerlijke en duurzame ketens, lokale producten of producten in bulk, om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen en het hergebruik van recipiënten aan te moedigen.

De handel kan ook systemen voor omgekeerde logistiekDe term omgekeerde logistiek duidt op toeleveringsketens met een omgekeerde stroom van producten en materialen, om ze te onderhouden, te repareren, te hergebruiken, te vernieuwen, te herfabriceren, te recycleren of om natuurlijke systemen te regenereren. integreren, om producten op het einde van hun levensduur te recupereren en ze een tweede leven te geven (inruil, reparatieReparatie is het weer bruikbaar maken van een defect product, zodat het langer nuttig is voor de gebruiker, of met het oog op hergebruik (schenken, tweedehands verkopen)., wederverkoop, recyclage) of om economische modellen te stimuleren die gebaseerd zijn op functionaliteit in plaats van op het bezit van producten (huur, abonnement, dienst).

Door die verschillende strategieën in te voeren kan de handelssector bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, zijn impact op het milieu verkleinen en een duurzaam en verantwoord economisch model stimuleren.

Meer weten?

Ontdek de Roadmap Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de handel- en dienstensector (Comeos.be)