Insights

Circulair ondernemen in de bouw: zo begin je eraan

Als ondernemer in de bouwsector wil je niet alleen straffe constructies neerzetten, maar bouw je ook liefst aan een lage milieu-impact. Met de steun van de FOD Economie geeft Buildwise je tips over hoe je dat het beste aanpakt. Je komt trouwens ook te weten hoe je je kan onderscheiden van andere professionals door je expertise en innovaties te beschermen.

  • Bouw
  • Starter
Buildwise

De wereld is continu in verandering. De ‘best practices’ die aangeraden worden, evolueren snel. Om ervoor te zorgen dat jij je kan concentreren op je bouwprojecten en niet te veel tijd verliest met het uitpluizen van de nieuwste normen, zijn er Normen-Antennes. Deze contactpunten worden ondersteund door de FOD Economie. Er zijn er momenteel 40 actief, verdeeld over 9 sectorale onderzoekscentra. Normen zijn afspraken die duidelijk maken wat elke partner mag verwachten over de producten, diensten en organisaties waar je mee samenwerkt. Volg je de normen, dan gaat de deur naar de markt nog makkelijker voor je open.

Maar liefst 1.200 bouwnormen

Als wetenschappelijk-technisch centrum voor het bouwbedrijf beheert Buildwise verschillende Normen-Antennes, die financieel ondersteund worden door de FOD Economie. Je kan bij hen terecht voor al je vragen over de meest recente aanbevelingen en regelgeving. Buildwise stelt technische informatie van 1.200 bouwnormen beschikbaar, variërend van ruwbouw en sanitair tot dakwerken, vloerbekleding en pleisterwerken.

Gratis advies over normen

Dankzij de ondersteuning van de FOD Economie kan je als lid van Buildwise bij die laatste terecht voor gratis advies over normen en om bijkomende vragen te stellen aan de experten. Zeker doen dus!

Bouwsector neemt verantwoordelijkheid

Aanbevelingen rond circulair bouwen komen sterk terug in de normen voor de bouwsector en dat is niet zo vreemd. De sector is vandaag verantwoordelijk voor de helft van alle ontgonnen materialen in Europa, produceert 30 % van het afval en is goed voor 30 % van de CO2-uitstoot. Om de Europese doelstelling die stelt om in 2050 klimaatneutraal te zijn te halen, is het dus belangrijk dat een grote speler als de bouwsector mee aan de kar trekt. Gelukkig vraagt circulair bouwen niet alleen een inspanning, maar biedt het voor jou als ondernemer ook enorme kansen. Het kan immers een oplossing aanreiken voor heel wat actuele uitdagingen, zoals de beschikbaarheid van grondstoffenGrondstoffen worden vaak uit de natuur gehaald, zijn eindig en niet-hernieuwbaar, zoals steenkool, erts, ..., afval vermijden, slim omgaan met energie, CO2-uitstoot reduceren, …

Gebouwen die meegroeien

Op de websiteTijd voor Circulair van de FOD Economie vind je heel wat interessante cases en aanbevelingen die je inspireren om aan de slag te gaan met circulair bouwen. Maar ook Buildwise bundelt een schat van informatie over hoe je toekomstproof en met minimale milieu-impact van start kan gaan. Dat begint al bij de ontwerpfase. Want gebouwen die kunnen meegroeien met de noden van de gebruiker gaan langer mee. Van kantoren met modulaire wanden tot technische ruimten die makkelijk aanpasbaar zijn aan de nieuwste installaties, ... Het maakt een wereld van verschil.

Al eens aan biobased gedacht?

Maar denk bijvoorbeeld ook aan het vermijden van afval. Dat doe je door elke fase van de werf optimaal te organiseren en elk soort bouwafval apart te houden. Zo maak je makkelijk een onderscheid tussen wat geschikt is voor recyclageRecyclage is elke vorm van valorisatie die (ook organisch) afval omzet in stoffen, materialen of afgewerkte producten, al dan niet met hun oorspronkelijke functie. en welke materialen dienst kunnen doen in een renovatie. Ook zelf werken met gerecycleerd materiaal zorgt ervoor dat je de voetafdruk van je bouwproject sterk verlaagt. En wat denk je van biobased materialen die biologisch afbreekbaar of recycleerbaar zijn? Ook een goed idee om de impact van je project in te perken.

Wat kost dat?

Op Buildwise vind je niet alleen tips om circulair te bouwen, maar is er ook aandacht voor de haalbaarheid en het kostenplaatje. Hoewel deze manier van werken enorme voordelen biedt, is het ook belangrijk om goed af te wegen welke impact een bepaalde materiaal- of ontwerpkeuze zal hebben op het budget. Door alle partners in het project op de hoogte te brengen van de voor- en nadelen van duurzamer en circulair bouwen, neem je alvast een goede start voor een geslaagde samenwerking.

Bescherm je innovaties

Samenwerking en informatie uitwisselen met alle betrokken partners is een belangrijke voorwaarde voor het succes van je bouwproject. Maar dat betekent niet dat iedereen zomaar aan de haal kan gaan met de innovaties die jij of jouw bedrijf hebben ontwikkeld. Ook wanneer je werkt met BIM (Building Information Modeling), het digitaal delen van informatie met bouwpartners, is het intellectuele eigendomsrecht van toepassing. Het Belgische BIM-referentieprotocol voor gebouwen voorziet een gedetailleerde regeling over intellectuele eigendom. Stel je jouw creaties open voor anderen, dan mogen ze die wel gebruiken binnen het project maar kan er geen sprake zijn van het overnemen van de eigendomsrechten. Gelukkig, want zo blijf je als ondernemer gemotiveerd om duurzame, circulaire innovaties uit te werken die hoge ogen gooien bij bouwheer en -partners. Tegelijkertijd blijft het mogelijk om anderen te inspireren en van elkaar te leren.

Meer weten over intellectuele eigendom? Je vindt er alles over op Tijd voor Circulair en via OCBC, de octrooicel van Buildwise die gesteund wordt door de FOD Economie.

Hoe draait jouw bedrijf in de circulaire economie?