Financiering

Europa

Wat doet het Fonds voor een rechtvaardige transitie?

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie verstrekt in de eerste plaats subsidies.

Alle sectorenachtergrond 5