Financiering

Europa

Steun van Europa via Horizon Europa

Financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie tot 2027.

  • Onderzoek
Alle sectorenachtergrond 8