Financiering

Europa

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling investeert in duurzaamheid

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de voornaamste financiële instrumenten van het cohesiebeleid van de EU.

Alle sectorenachtergrond 10