Use cases

Purfi is pionier in recycleren van hoogwaardige kledingvezels

De kleren die we dragen, brengen een verhaal met zich mee. Jammer genoeg eindigt dat verhaal nog te vaak met een kledingstuk dat op de afvalberg terechtkomt. Het West-Vlaamse Purfi is de eerste onderneming om technologie te ontwikkelen die kledingvezels tot 17 keer kan recycleren. Ook niet onbelangrijk: aan hoge kwaliteit én een betaalbare prijs.

  • Maaksector
  • Circulair
Purfi

Hoewel de kledingindustrie al grote stappen heeft gezet om te verduurzamen, blijven de cijfers ontnuchterend. We gooien in Europa met z’n allen jaarlijks zo’n 7 miljoen ton kledij weg. Ongeveer de helft daarvan komt terecht in het tweedehandscircuit, de rest belandt op een stortplaats of wordt verbrand. Amper 1 % van al onze kleding wordt effectief gerecycleerd.

Hoogwaardige recyclageRecyclage is elke vorm van valorisatie die (ook organisch) afval omzet in stoffen, materialen of afgewerkte producten, al dan niet met hun oorspronkelijke functie. dankzij omgekeerd spinnen

Het potentieel om kledingvezels te hergebruikHergebruik is elke activiteit waarin stoffen, materialen of producten die geen afval zijn, opnieuw voor hun oorspronkelijke toepassing worden gebruikt.en is dus enorm groot, maar de technische mogelijkheden om dit te realiseren stonden nog niet helemaal op punt. De klassieke manier van recycleren bestaat erin om kleding te versnipperen, wat de vezels sterk inkort. Ze kunnen dan nog dienen voor fleecetruien of jeans, maar niet voor fijne toepassingen als een hemd. Bij het Belgische Purfi gaan ze er prat op dat dit met hun geoctrooieerde technologie wél mogelijk is. Door te “onttorsen” -het omgekeerde van aan elkaar spinnen- lopen de vezels amper schade op en kunnen ze weer dienen voor hoogwaardige kleding.

Geoctrooieerde innovatie

Purfi octrooieerde deze nieuwe manier van recycleren met een reden. Door het beschermen van intellectuele eigendom krijgen bedrijven juridische bescherming voor hun uitvindingen. Die garantie motiveert om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dankzij octrooien en licenties kan beschermde kennis met andere bedrijven gedeeld worden, wat de bredere invoering van duurzame praktijken bevordert. Naast de sterke focus op recyclage zet Purfi ook in op andere elementen. Zo loopt hun hele installatie op zonne-energie, worden er geen chemische middelen gebruikt en produceert het hele proces geen afvalstromen.

Europa verstrengt regels voor textielsector

Kwaliteit en duurzaamheid zijn belangrijk, maar betaalbaarheid is dat natuurlijk ook. De kledingindustrie schakelt enkel om naar gerecycleerde materialen als de klant bereid is ervoor te betalen. Al lijkt het erop dat de meerprijs aan de kassa meevalt. Bij Purfi schatten ze dat de prijs van een kledingstuk van gerecycleerde vezels 2 à 3 % hoger ligt dan de klassieke optie. 2025 wordt een scharnierpunt in deze evolutie, want dan start Europa met de invoering van een aantal maatregelen om de voetafdruk van de kledingindustrie te verkleinen. Zo liggen er verplichtingen op de plank om onverkochte kledingstukken -wat tot wel 30 % van de productie is- niet meer te vernietigen en komen er regels om een bepaald percentage gerecycleerde vezels te gebruiken bij de productie van nieuwe kleding.

Nood aan correct sorteren

De toekomst ziet er dus rooskleurig uit voor Purfi. Al ziet Carl Baekelandt (Managing Director) ook uitdagingen, vertelt hij aan De Tijd: “De inzameling van textielafval zal wel meevallen. De grote uitdaging is het sorteren van de weefsels. Textiel met 65 % katoen en 35 % polyester kan je niet op één hoop gooien met weefsels van 70 % katoen en 30 % polyester, want je wil op het einde van de rit zuivere eindstromen. Die sorteertechnologie gaat vooruit, maar is nog niet honderd procent waterproof. De hele keten moet volgen om recyclage te kunnen realiseren. En het is nog de vraag hoeveel capaciteit Europa gaat inzetten om de nieuwe regels te controleren. We moeten opletten dat we niet bedolven worden onder import die niet aan de normen voldoet.

Hoe draait jouw bedrijf in de circulaire economie?