Begeleiding

Duitstalige Gemeenschap (Ostbelgien)

Ostbelgieninvest verstrekt kapitaal

Is de risicokapitaalverstrekker in de Duitstalige gemeenschap van Belgie.

Alle sectorenachtergrond 7