Financiering

ING Fonds voor een meer circulaire economie

Financiële steun voor initiatieven die de levensduur van voorwerpen verlengen of het ontstaan van afval vermijden.

  • Ecodesign
Alle sectorenachtergrond 8