In 6 stappen naar meer circulariteit: ontdek de PaaS-gids

Je bedrijfsprocessen en producten verduurzamen zonder in te boeten op de economische competitiviteit van je bedrijf, het kan!

FOD Methodologische Gids Paa S zonder Möbiuslogo v2

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert een interactieve gids die inzichten aanreikt in het potentieel van Product-as-a-Service, een alternatief en duurzaam businessmodel.

Dankzij deze gids, ontwikkeld in het kader van het Federaal Actieplan voor Circulaire Economie, kan je vanaf nu in zes stappen de opportuniteiten van dit model voor jouw bedrijf achterhalen.

PaaS steunt op de principes van de circulaire economieDe circulaire economie is een herstellende en regeneratieve economie. Ze vrijwaart de waarde van producten, materialen en hulpbronnen in de economie door een slim productontwerp te koppelen aan hergebruik en/of gedeeld gebruik.. Producenten besteden meer aandacht aan kwaliteit om hun producten en componenten zo lang mogelijk in de economische keten te behouden (verlengde levensduur) en gebruiken minder (schaarse) grondstoffenGrondstoffen worden vaak uit de natuur gehaald, zijn eindig en niet-hernieuwbaar, zoals steenkool, erts, ... door herontwerp, hergebruikHergebruik is elke activiteit waarin stoffen, materialen of producten die geen afval zijn, opnieuw voor hun oorspronkelijke toepassing worden gebruikt., herstel,...

Dit biedt heel wat voordelen:

  • regelmatige en voorspelbare inkomstenstromen;
  • extra inkomsten wanneer je nieuwe diensten (reparatieReparatie is het weer bruikbaar maken van een defect product, zodat het langer nuttig is voor de gebruiker, of met het oog op hergebruik (schenken, tweedehands verkopen).s, onderhoud, upgrades) aan je product toevoegt;
  • betere klantenrelaties en –loyaliteit;
  • een versterkte concurrentiepositie.

Wil je meer weten over PaaS en hoe je de interactieve gids kan gebruiken?

Meer info vind je in de toolbox.

Of doe mee aan een webinar, georganiseerd door FOD Volksgezondheid en Mobiüs. Deelname is gratis maar registratie is verplicht (plaatsen zijn beperkt).