Conferentie Circulaire Economie: Europa’s leidende functie in de integratie van circulaire praktijken

Circulaire economie is een prioriteit op de agenda van het Belgische voorzitterschap. De conferentie Circulaire Economie wil via cases, getuigenissen en kennisdeling een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van duurzame projecten.

252 23 economie circulaire circulaire economy 1 1024x682

Op 17 april 2024, de dag na het World Circular Economy Forum (WCEF) organiseert België, in het kader van het Europees voorzitterschap, een event voor de internationale bezoekers waar ze Belgische circulaire organisaties en initiatieven kunnen ontdekken.

Concrete cases, onderzoeken en getuigenissen van keynote speakers tonen aan dat de circulaire economie uitgroeit tot een volwaardige alternatieve economie, maar nog voor heel wat uitdagingen staat.

Tijdens de conferentie vormen deelnemers zich een beeld van mogelijke oplossingen voor de knelpunten, gaan ze in interactie en creëren zo leermomenten en wisselen best practices uit. Het wordt een dag vol inzichten en inspiratie.

Acht workshops (2x4 in parallelle sessies) met boeiende circulaire cases uit België en Europa dienen als stimulans voor meer actie, en leggen de focus op innovatieve benaderingen en praktijken. Vertegenwoordigers van de verschillende regio's, circulaire bedrijven, middenveldorganisaties en kennisinstellingen tekenen present.

Thema’s die nu al op de agenda staan:

  • bio-economie;
  • circulair bouwen en de circulaire stad;
  • chemie en kunststoffen;
  • maakindustrie, met nadruk op reparatiehubs en batterijen;
  • circulair aankopen;
  • herstel en levensduurverlenging;
  • monitoring en indicatoren, met aandacht voor digitalisering, systeeminnovatie en de hubwerking in Europa.

Meer weten

Lees meer over de Conferentie Circulaire Economie– Belgisch voorzitterschap

Lees meer over beEU – Belgium2024: programma van het Belgisch voorzitterschap - Raad van de Europese Unie (Engels)