Projectoproep Design 4 Circularity

Vlaanderen Circulair lanceert een oproep om innovatieve projecten in ecodesign te ondersteunen. Dien voor 13 september 2024 je dossier in.

VC Design 4 Circularity 16 9 2

Ben je een designer die ecodesign in de ontwikkeling van nieuwe producten, processen, diensten en businessmodellen wil toepassen? Dan is deze call voor jou!

De oproep focust op de R-strategieën 'Redesign' en 'Rethink' om de mate van circulariteitDe circulariteit beschrijft de hoeveelheid materialen die in een gesloten kring worden beheerd. in de economie te verhogen.

Ecodesign omvat: ontwerp voor gedeeld gebruik, hergebruikHergebruik is elke activiteit waarin stoffen, materialen of producten die geen afval zijn, opnieuw voor hun oorspronkelijke toepassing worden gebruikt., reparatieReparatie is het weer bruikbaar maken van een defect product, zodat het langer nuttig is voor de gebruiker, of met het oog op hergebruik (schenken, tweedehands verkopen)., demontage, recycling, enz. Afhankelijk van de strategie die best ingezet wordt om het product of een dienst meer circulair te maken, wordt meer focus gelegd op één van deze aspecten.

De deadline om een dossier in te dienen is vrijdag 13 september 2024 om 10 uur. Goedgekeurde projecten moeten voor 31 december 2024 starten.

Meer weten?

Lees meer over de Design 4 Circularity-call, deelnemings- en inschrijvingsvoorwaarden in de toolbox.